پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف و قلب

پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف و قلب

پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف و قلب

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 39

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

الكترو كارديوﮔراف

سانتريفوﮊ

ﭘالس اكسي متر

فور

راديوﮔرافي

تشك مواج

 

 

ECG   الكترو كارديوﮔراف


منشا فعاليت الكتريكي قلب انقباض صاف و منظم دهليزها و بطن ها
 به شكل مجموعه اي هماهنگ از وقايع الكتريكي است كه درون قلب اتفاق مي افتد . 

 

انواع مختلف بافتهاي قلبي

( SA)ﮔره سينوسي – دهليزي   
( AV)   ﮔره سينوسي – بطني
دهليزها
بطن ها
بافت  ﭘوركينز

 

شكل موج ﭘتانسيل ايجاد شده درقلب

ايجاد مي شود . توسط دپلاريزاسيون دهليزي : P
   دپلاريزاسيون بطني صورت مي گيرد . : QRS
   متناظر با رپلاريزاسيون بطني در نظر گرفته مي شود . : T
به واسطه رپلاريزاسيون آهسته ماهيچه هاي پاپيلاري صورت مي گيرد .  : U
    

ضربان قلب يك سيگنال الكتريكي توليد مي كند كه ميتوان آن را بعنوان ابزار تشخيصي برخي از عملكرد هاي قلب بررسي كرد .


 پتانسيل توليد شده در سراسر بدن و بر روي سطح آن توسط الكترودها اندازه گيري مي شود .