پاورپوینت اهميت وجايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوستينگ

پاورپوینت اهميت وجايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوستينگ

پاورپوینت اهميت وجايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوستينگ

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 25

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

تعريف کمپوست:

كمپوست يك فرآيند زيستي مزوفيليك  و ترموفيليك است كه در آن مواد زايد آلي بطور  طبيعي    بوسيله مجموعهاي از ميكروارگانيسمها به دياكسيد كربن، اب، مواد معدني و مواد الي تثبيت شده (هوموس) تبديل       ميشوند.                                                    

 

ميكروارگانيسمها شامل باكتري، قارچ و تك ياخته  و شايد بيمهرگاني مانند نماتودها، كرمهاي خاكي، مايتها و انواع متنوعتر ارگانيسم ها باشد.

 

 

انواع كمپوست