پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی

پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی

پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 9

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

 

اهداف

1-ارتقای دانش ومهارت ونگرش دانش آموزان درزمینه کشف وحل خلاقانه مسائل

2-فرصت آفرینی برای رشد وشکوفایی استعدادها وخلاقیت دانش آموزان

3-کیفیت بخشی به فرایند یاددهی یادگیری مبتنی برتدریس پژوهش محور موقعیت محور

ومطابق بابرنامه درسی ملی

4-کاربردی کردن دانش وارتباط آن بانیازهای جامعه وموقعیت های زندگی

5-توجه ویژه به دستاوردهای علمی وعملی دانش آموزان برای ورود به میدان رقابت علمی 6-تنوع بخشی به محیط یادگیری

 

شرایط شرکت کنندگان        

شرکت دانش آموزان در کلیه مراحل مسابقه به صورت انفرادی ویا گروههای دونفره درپایه های هفتم هشتم ونهم مجاز می باشد وتمامی دانش آموزان شرکت کننده درهر سه پایه به صورت مشترک به رقابت خواهند پرداخت.

 

نحوه اجرا

مرحله آموزشگاهی: کلیه دانش آموزان شرکت کننده آثارخود راتحویل دبیر کار وفناوری داده تا توسط داوران کارهای دانش آموزان بررسی شده واز هر .اموزشگاهی حداکثر5اثربرتر که حدنصاب لازم را کسب نموده باشند مجاز به شرکت در سطح ناحیه /شهرستان/منطقه می باشند.این حدنصاب برای دانش آموزان مدارس عادی دولتی معادل 80 درصد امتیاز نمون برگ ارزیابی وبرای مدارس خاص  باتشخیص اداره منطقه 90 درصد امتیاز نمونه برگ ارزیابی می باشند.

 

مرحله ناحیه شهرستان منطقه

آثارمنتخبین مدارس توسط کمیته داوران ارزیابی شده وبدون درنظرگرفتن نوع مدرسه پایه تحصیلی وجنسیت  طبق نظر دبیر اجرایی استان به مرحله استانی راه میابد.مرحله استانی:رتبه بندی آثاربرتردرمرحله استانی باحضور دانش آموزان وآثارآنها انجام می شود.از مجموع آثاربرتراستانی براساس داوری کمیته داوران استان یک اثر بدون درنظر گرفتن  جنسیت وپایه به مرحله کشوری راه می یابد.مرحله کشوری:باحضور دانش آموزان منتخب تمام استان ها درتابستان 95 برگزار خواهد شد