پاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالی

پاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالی

پاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالی

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 53

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

 

مدیریت امور مالی دارای 5 اداره به شرح ذیل می باشد:

 

1_اداره نظارت و پایش عملکرد مالی (رسیدگی سابق)

2_اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار(دفترداری سابق)

3_اداره حسابداری پرسنلی شاغلین و باز نشستگان

4_اداره حسابداری مدیریت (اموال سابق)

5_اداره درآمد

 

 

 

شرح وظایف اداره نظارت و پایش عملکرد مالی (رسیدگی سابق)

 

رسیدگی به کلیه اسناد حقوقی وهزینه های جاری واختصاصی واحدهای زیر مجموعه از قبیل معاونتها – دانشکده ها – شبکه ها وبیمارستانها و پایش واحدهای مستقل و راهبری واحدهای تابعه

رسیدگی به کلیه اسناد هزینه تدارکات

رسیدگی اسناد متفرقه

رسیدگی به چگونگی پرداخت هزینه های ازدواج وفوت بازنشستگان وموظفین وکارکنان رسمی

رسیدگی به هزینه های باز خرید مرخصی بازنشستگان

رسیدگی چگونگی پرداخت هزینه بیمه عمر بابت فوت کارکنان وبازنشستگان و اسناد پرسنلی

تهیه تراز مالی و تهیه وتلفیق صورت مالی دانشگاه

 

 

شرح وظایف اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار(دفترداری سابق)

 

ثبت کلیه در یافتهای دانشگاه وکلیه پرداختها ی قطعی وموقت وامانی و درامدی

ثبت وپرداخت کلیه هزینه های انجام شده اعم از حسابرسی وتملک داراوییهای سرمایه ای ستاد وواحد های تابعه

ثبت ونگهداری وجوهات سپرده ها وتضمینات و مناقصات ومزایده ها ستاد وواحدهای تابعه

ثبت وطبقه بندی وتلخیص کلیه حسابهای دانشگاه

تهیه وتنظیم صورتحسابهای مالی اعم از جاری وتملک وتهیه عملکرد برنامه های جاری وتملک واختصاصی وردیفهای ابلاغی

ارسال ماهیانه ونهائی صورتحسابهای مالی به مراجع ذیصلاح ناظر از قبیل دیوان محاسبات وحسابرس دانشگاه ووزارت دارائی

 

 

شرح وظایف اداره حسابداری مدیریت (اموال سابق)

 1. تنظیم دفاتر اموال وحسابرسی کامل به کلیه اموال زیر مجموعه دانشگاه اعم از دانشکده ها – معاونت ها و بیمارستان وشبکه های بهداشتی
 2. محاسبه ونگه داری اموال ونصب بر چسب اموال کلیه اموال زیر مجموعه دانشگاه
 3. بازدید از واحد های تابعه دانشگاه جهت صورت برداری کامل اموال واحد ها
 4. ایجاد شماره اموال برای اجناس خریداری شده
 5. تهیه فرمهای اموال وثبت آنها در رایانه وارسال آنها به اداره دارایی استان
 6. تفکیک وسائل اسقاطی وتنظیم و مرتب نمودن کلیه پرونده های مربوطه
 7. نظارت بر جابجائی اموال اسقاط به انبار
 8. انبار گردانی انبارهای واحدهای تابعه دانشگاه
 9. راهنمائی امنای اموال در جهت تسریع وصحیح انجام شده امور محموله
 10. تحویل وتحول بین امنای اموال واحدهای تابعه دانشگاه
 11. حفظ وحراست کامل از اموال ونگهداری وتعمیرات اموال

 

 

شرح وظایف اداره حسابداری پرسنلی شاغلین و باز نشستگان

 

تهیه وتنظیم لیست وپرداخت حقوق کارکنان ستاد

تهیه وتنظیم کسورات قانونی وارسال فرمهای کسورات بازنشستگی- بیمه خدمات درمانی وتامین اجتمایی وغیره

تهیه وتنظیم کسورات کارکنان برای ارسال به مراجع مورد نظر اعم از بانکها

ثبت احکام پرسنلی در رایانه وهمچنین ثبت مابه التفاوتها

تهیه وارسال گواهی ها برای کارکنان به مراجع مانند بانکها وموسسات

تهیه وتنظیم کسورات صورت وضعیتها ی عمرانی برای تا مین اجتمایی – اداره دارایی وغیره وپیگیری وصول آنها وضمیمه نمودن فیشهای واریزی در اسناد

تنظیم لیست وپرداخت حقوق بازنشستگان

ارسال حقوق بازنشستگان به بانک های مختلف جهت پرداخت

در خواست وجه احکام بازنشستگان وموظفی

صدور نامه های گواهی برای بازنشستگان