پاورپوینت ذره باردار در ميدان مغناطيسي

پاورپوینت ذره باردار در ميدان مغناطيسي

پاورپوینت ذره باردار در ميدان مغناطيسي

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 19

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

 نیروى وارد بر ذرۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسى در بخش پیش دیدیم که بر سیم حامل جریان الکتریکى در میدان مغناطیسی نیرو وارد مىشود. اگر جریان صفر شود، نیروى وارد بر سیم نیز صفر مىشود. در فصل 2 دىدىم که جرىان الکترىکى درواقع حرکت بارهاى الکترىکى است و صفر شدن جرىان در یک رسانا به طور متوسط به معناى توقف حرکت بارهاى الکترىکى است. پس نتیجه میگیرىم که نیروى وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسى، درواقع بر بارهای متحرکی وارد مىشود که در سیم جریان الکتریکی را به وجود می آورند.