پاورپوینت سیری در نظریات و جریانات فرهنگی

پاورپوینت سیری در نظریات و جریانات فرهنگی

پاورپوینت سیری در نظریات و جریانات فرهنگی

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 32

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

ضرورت توسعه فرهنگي

 

  اهميت توسعه فرهنگي به ويژه در حال حاضر تا بدان پايه است که سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي ملل متحد (يونسکو) دهه پاياني سده ۲۰ ميلادي را به معرفي نمود و ۲۱ « دهه جهاني توسعه فرهنگي » عنوان ماه مه ميلادي ( ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ ) روز جهاني توسعه فرهنگي اعلام شده است.

 

  ارائه تعريفي از فرهنگ (Culture) کار دشواري است. آلفرد کروبر و کلايد کلوکهون در سال 1950 توانستند شمار حيرت آوري از تعاريف فرهنگ را از منابع مردمي و دانشگاهي ارائه گردهم‌آورند. روند تغييرات معناي فرهنگ در زبان انگليسي چنين است:

پرورش حيوانات و به عمل آوردن محصولات زراعي/ آموزش انسانها/ مترادف ارزشي براي تمدن (اروپاييهاي بافرهنگ و آفريقاييهاي وحشي)/با ظهور رمانتيسيسم فرهنگ تنها براي سنجش رشد معنوي به کار رفت./سنت و زندگي روزمره.

  کروبر و کلهوکهون تعاريف فرهنگ را در شش دسته منظم کردند: توصيفي (منطبق با محور سوم ويليام)، تاريخي(ميراثي از گذشته)، هنجاري (شيوه زندگي و ارزشها)، روانشناختي (حلّال مشکلات و براوردن نيازهاي عاطفي)، ساختاري (عناصر فرهنگ مانند تعريف تيلور) و ژنتيکي (فرهنگ کنش متقابل انسانها و تحولات بين نسلي).

 

اما از نظر اسميت امروز کاربرد فرهنگ حول مضامين زير است:

  در مقابل چيزهاي مادي و فناورانه و امور داراي ساختار اجتماعي/ قلمروي امر فکري، معنوي و غيرمادي/ استقلال فرهنگ در مقابل قدرتهاي زيربنايي اقتصادي/ مفهومي از نظر ارزشي خنثي و بي‌طرف نظريه‌ي فرهنگي از نگاه اسميت در سه حوزه اصلي مي‌گنجد:

محتوا: ابزارهايي براي درک ساختمان فرهنگ/ دلالتهاي اجتماعي: تاثير فرهنگ بر ساختار و زندگي اجتماعي/ کنش، عامليت و خويشتن: رابطه فرد و فرهنگ و راههايي که فرهنگ از طريق آن بر فرد تاثير مي‌نهد.

 

1- فرهنگ در نظريه اجتماعي کلاسيک

2- فرهنگ و وحدت اجتماعي در آثار تالکوت پارسونز

3- فرهنگ به منزله‌ي ايدئولوژي در مارکسيسم غربي

4- فرهنگ به منزله‌ي کنش در کنش متقابل نمادين، پديدارشناسي و روش‌شناسي قومي

5- دورکیمي‌ها: آداب، طبقه بندي و امر مقدس

6- ساختارگرايي و تحليل نشانه‌شناختي فرهنگ

7- چرخش مابعدساختارگرا

8- فرهنگ، ساختار و عامليت: سه کوشش براي ترکيب

9- مطالعات فرهنگي بريتانيا

10- رويکرد روانکاوانه به فرهنگ و نفس

11- تحليل فرهنگي پسامدرنيسم و پسامدرنيته

12- پسامدرن و نظريه انتقادي مابعدساختارگرا