پاورپوینت شاخص هاي بهداشتي ذيج حياتي

پاورپوینت شاخص هاي بهداشتي ذيج حياتي

پاورپوینت شاخص هاي بهداشتي ذيج حياتي

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 26

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

مقامات بهداشتی و پزشکی برای طرح ریزی، اجراو ارزشیابی برنامه های صحیح بهداشتی ناگزیرندکه اطلاعات واقعی و قابل اطمینانی در باره وضع بهداشت جامعه داشته باشند.

                          

این اطلاعات همراه باآمارهای نیروی انسانی ، تسهیلات بهداشتی درمانی و کاربرد آنها کمک خواهند کرد تا برنامه های صحیح و مفید طرح ریزی و به مورد اجرا گزارده شود . اطلاعات لازم در باره وضع بهداشت جامعه باید حتی المقدور بهنگام و با هدفهای مقامات اجرائی بهداشتی توافق داشته باشد.                                                                       

                                                                                           

از آنجا که وضعیت بهداشتی جامعه امری ذهنی بوده و تعریفی مطلق برای آن وجود ندارد ،وضع بهداشت خوب یا بد تنها براساس معرفی معیارهائی از جامعه قابل توجیه است .

                                                                                            

بعبارت دیگر برای اندازه گیری وضع بهداشت جامعه و تبدیل آن به عدد و رقم ، مقایس یا معیار خاصی وجود ندارد وناگزیر باید از روشهای غیر مستقیم اندازه گیری استفاده نمود . این روشهای غیر مستقیم بر مینای آمارهای بهداشتی استوار می باشند .

                                                                                           

البته وضع بهداشتی یک جامعه حالت سکون ندا ر د و با گذشت زمان با سرعت کم و یا زیاد تحول پیدامی کند . لذا نوع شاخص های بهداشتی که براساس اطلاعات آماری تهیه می شود نیز با تغییر وضع بهداشتی جامعه تغییر می نماید .