پاورپوینت Breast

پاورپوینت Breast

پاورپوینت Breast

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 16

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

آناتومی و فیزیولوژی              breast

مراحل تکامل پستان در سیستم  مرحله بندی Tanner

1- پستان قبل از بلوغ

2- پستان برآمده که علامت بلوغ در دختران است

3- بافت پستان و آرئول بزرگ تر می شود

4- نیپل و آرئول یک قسمت ثانویه ای در نوک پستان به خود اختصاص می دهند

5- تکامل مداوم پستان و بزرگی آن در یک محور واحد

 

 

معاینه پستان

- معاینه با مشاهده شروع می شود ( از نظر اند ازه و تقارن )

پوست از نظر رنگ ، الگوی وریدی و ضخامت یا وجود ادم مشاهده می گردد

- لمس توسط فرد معاینه کننده

. در وضعیت نشسته جهت لمس غدد لنفاوی

. در وضعیت خوابیده  جهت ارزیابی وجود تومور حرکت لمس در جهت عقربه های ساعت از محیط خارجی پستان شروع کرده وبه طرف نیپل ادامه می یابد

* بافت پستان  در بالغین معمولا سفت ولوبولار است  ودر زنان یائسه نازکتر و گرانولار است .

 

 

آموزش B.S.E

1-مشاهده پستانها از نظر وجود هر یافته غیر طبیعی

2- دست ها در پشت سر قرار می گیرد به منظور کنترل هر گونه تغییری در محور پستان ها

3- دست ها در دو طرف لگن و کمی به طرف جلو خم شوند جهت ارزیابی محور پستان ها

4- در وضعیت ایستاده یک دست بالا و دست  مقابل به لمس پستان مقابل می پردازد

5- اعمال مرحله 4 در وضعیت خوابیده انجام می شود

 

 

 

Mamography*

- یک تکنیک تصویر برداری از پستان است که ضایعات غیر ملموس را نشان می دهد و به تشخیص نوع توده های قابل لمس کمک می کند

- دوviewتهیه می شود  carnio  oaudal v. و                   medio lateral oblique v.

- تومورهای کوچکتر از cm1 قابل شناسایی است .

- ماموگرافی غربالی توام با معاینات فیزیکی و bse در 69-40ساله در 63% مرگ و میر ناشی از کانسر پستان را کاهش می دهد.

- galactography

- یک پروسیجر تشخیصی مامو گرافی است که در آن حجمی کمتر از ml1 ماده حاجب از طریق یک کانول در مجاری روی آرئول تزریق می شود و سپس مامو گرام تهیه می گردد