پاورپوینت اترهای سلولزی

پاورپوینت اترهای سلولزی

پاورپوینت اترهای سلولزی

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 16

  

قسمتی از پاورپوینت :

 

 

محورهای کلی

تعاریف

 

اترها

ساختار سلولز

 

نامگذاری اترها

 

اترهای خطی

تیواترها

اترهای حلقوی

 

اترهای سلولزی

 

آلکیل اترهای سلولزی

هیدروکسی آلکیل اترهای سلولزی

کربوکسی متیل سلولز

سیانو اتیل سلولز

 

 

اترها:

اگر هیدروژن عامل الکلی یا فنلی را با یک گروه R (می تواند سیرشده یا سیر نشده، زنجیری یا حلقوی باشد) یا یک گروه آریل جانشین شود، اتر بدست می آید.

ساختار سلولز:

سلولز پلیمری خطی از واحدهای تکرار شونده سلوبیوز است.

سلوبیوز از پیوستن دو مولکول -D-βگلوکوپیرانوز تشکیل می شود.

 

اترهای سلولزی در اثر واکنش قلیا سلولز با واکنشگرهایی مانند آلکیل هالیدها، آریل هالیدها، آلکیل سولفاتها، آریل سولفاتها، آلکن اکسیدها، اسیدهای w-هالوکربوکسیلیک یا نمکهای آنها و ترکیبات اشباع نشده ای که بوسیله گروههای الکترون کشنده فعال شده اند، تهیه می شوند.

اغلب اترهای سلولزی در آب محلولند و عموما خواص مشابهی دارند اما هرکدام به دلیل داشتن خواص ویژه ای مکمل یکدیگرند

درصورت داشتن استخلاف آبگریز و درجه استخلاف بالا در حلال آلی حل می شوند

 

 

کاربرد آلکیل اترهای سلولزی

-کشاورزی: مواد غلیظ کننده ، مواد پراکنده کننده بذر