پاورپوینت ویتامین A

پاورپوینت ویتامین A

پاورپوینت ویتامین A

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 20

 تعدادی از اسلایدها به زبان انگلیسی است.

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

 

اشکال

 

 - رتینول،رتینال،اسید رتینوئیک

 

-50 نوع کاروتنوئید خاصیت تبدیل به ویتامین A  رادارند.

 

-آلفا،بتا وگاما کاروتن وکریپتوگزانتین ازمهمترین کاروتن هاهستند.

-رنگدانه هایی مثل لیکوپن وگزانتوفیل خاصیت ویتامین A  ندارند.

 

 

نقش ( 1)

-نقش درحواس بینایی ،بویایی،چشایی وشنوایی

-تامین رشد بدن

                    الف-نمو وبرقراری بافت اپیتلیال

                     ب-نمو استخوان

-سیستم ایمنی

-تولید مثل

-سنتز ترانسفرین و موبیلیزاسیون آهن

-یکپارچگی مینای دندان

 

 

نقش (2)

-تولید گلیکوپروتئین هاوموکوپلی ساکاریدهای موجود در ترشحات مخاطی

-بیوسنتز گلیکوژن(بطور غیرمستقیم)

-سنتز DNAوRNA

-افزایش ادرار(اثرمستقیم برکلیه)

-تقسیم سلولی میتوز  

 

 

علائم کمبود) 1)

-شبکوری

-تغییرات درچشم(گزروفتالمی،لکه بیتوت،کراتومالاسی)

-کاهش رشد

-کاهش تعداد سلول های اوستئوکلاست

-کمخونی

-نقص در قدرت ایمنی

-کراتینه شدن غشاء موکوسی

 

 

علائم کمبود (2)

-افزایش ابتلابه عفونت بالاخص عفونتهای تنفسی

-افزایش مرگ ومیر در اثر عفونتها

-اختلال درمینای دندان

-تغییر در پوست

-تغییر مجرای گوارش

-اختلال در رشد ونمو جنین واسپرماتوژنز

-سقط خودبخودی

 

 

 

 جذب ومتابولیسم

-درطی فرایند جذب درروده ها،رتینول(فرم استری) به شیلومیکرون متصل می شود واین ذرات حد واسط به کبد منتقل می شوند.

-سلول های کبد ویتامین رابه فرم استری ذخیره می کنند.

- درصورت نیاز بافت ها ،آن هارا داستریفیه کرده وبه فرم الکلی درآورده وبه جریان خون آزاد می کنند.