پاورپوینت الگو های ساختاری اتم

پاورپوینت الگو های ساختاری اتم

پاورپوینت الگو های  ساختاری اتم

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 19

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

معادله شرودینگر بر اساس مکانیک کوانتوم

شرودینگر با بکار بردن رابطه دوبروی معادله ای برای توصیف الکترون بر مبنای خصلت موجی آن بیان کرد، که این

معادله به صورت تابع موجی بود.

 

در مکانیک کوانتوم هر الکترون با چهر عدد کوانتومی مشخص می شود.

 

1- عدد کوانتومی اصلی  n                                       ...،1،2،3n=

 

2- عدد کوانتومی فرعی l                                (1-n)،...،0،1،2l=

 

3- عدد کوانتومی مغناطیسی  ml                         l+ ml=   -l, …,

 

4- عدد کوانتومی اسپین   ms                           1/2+  ،1/2-  ms=

 

 

 

عدد کوانتومی اصلی (n)    

نشان دهنده لایه یا تراز انرژی است که الکترون به آن تعلق دارد وفاصله نسبی الکترون از هسته را نشان می دهد.

3,2,1,..=n

 

 

نام عناصر

1- ازخاصیت آن عنصر

2- از نام مکانی که آن عنصر در آن مکان کشف شده است

3- از نام کانی که شامل آن عنصر است

4-  از کاربردی که آن عنصر دارد