پاورپوینت انشاء

پاورپوینت انشاء

پاورپوینت انشاء

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 27

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

انشاء چیست ؟

انشاء در لغت یعنی ازخود نوشتن و از خود خلق کردن با توجه به فهم و درک خود از یک موضوعی می باشد که با استفاده از سخنان بزرگان و به کار بردن آرایه های ادبی مانند تشبیه ، جانبخشی به اشیاء و ... نوشته ی ما زیباتر می شود.

 

 

رعایت پاراگراف (بند) 

در انشاء لازم است مطالب را دسته بندی کنیم و با رعایت پاراگراف بندی زیبایی بیشتری به انشاء خود بدهیم.

 

برای رعایت پاراگراف بندی باید خط اول در هر بند تقریبا یک سانتی متر جلوتر باشد.

 

نقد و بررسي :

بايد موضوع انشا كامل توضيح داده شود .

با استفاده از ارايه هاي ادبي و سخنان بزرگان موضوع نوشته مي شود .

رعايت نشانه ها و نقطه گذاري . مثلاً در پايان جمله هاي خبري و امري نقطه گذاشته مي شود و در پايان جمله هاي پرسشي و عاطفي به ترتيب علامت ؟ و ! مي گذاريم .

براي توقف كوتاه ، مي گذاريم و اگر خواستيم جمله اي يا متني از بزرگان را نقل قول كنيم آن را داخل گيومه  مي گذاريم .

 

پاكيزه نويسي و نداشتن غلط املايي :

انشا بايد تميز ، بدون خط خوردگي و بدون غلط املايي باشد .

نتيجه گيري :

در پايان انشا يك بند «2 يا 3 خط » نتيجه نوشته مي شود .

زبان چيست ؟

براي ا رتباط با ديگران و بيان مقصود از زبان استفاده مي كنيم و انديشه خود را منتقل مي كنيم . هر ملتي زباني دارد كه فرهنگشان را نشان مي دهد .

 

مراعات نظير :

كلمه هايي كه در يك عبارت نظير هم هستند ، اگر كلمات مراعات نظير در تمامي شعري بيايد به آن شبكه معنايي مي گويند .

مثال : رستم و سهراب 

تلفظ و معنا :

بعضي از كلمات هم نويس هستند اما تلفظ و معناي آنها متفاوت است .

مانند: ميمون  و ميمون

بعضي از كلمات از نظر املايي فرق دارند ولي تلفظ آنها يكي است .

مانند : صبا و سبا

 

تلميح چيست : 

در لغت يعمي چشمك زدن و در ادبيات شاعران و نويسندگان به اشاره از آيات ، احاديث ، داستانها و حوادث تاريخي استفاده مي كنند كه به اين شيوه تلميح مي گويند .

 

ذات او دروازه شهر علوم     زير فرمانش حجاز و چين و روم

در اين بيت اشاره به گفته پيامبر است « من شهر علم هستم و علي دروازه آن »