پاورپوینت فضای فاز و انسامبل میکرو کانونیک

پاورپوینت فضای فاز و انسامبل میکرو کانونیک

پاورپوینت فضای فاز و انسامبل میکرو کانونیک

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 90

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

هر ماکروحالت بوسیله تعداد ذرات   حجم  وانرژی در هر لحظه از زمان توصیف می شودمی توان هر ماکرو حالت را شامل  تعداد زیادی میکرو حالت در نظر گرفت  که با گذشت زمان  سیستم از یکی  به دیگری حرکت می کند لذا  باید میانگین هر کمیتی را با میانگین گیری روی هر حالت که از  آن  تحت عنوان انسامبل یاد می شود بدست آورد .

 

 

فضای فاز

در هر لحظه از زمان میکرو حالت یک سیستم کلاسیکی با تعیین مکان وتکانه (سرعت) لحظه ای هر ذره تشکیل دهنده حالت مشخص می شود حال اگر سیستمی با   N  ذره در نظر بگیریم در فضای   3    بعدی به 3N مختصه مکانی و  3N مختصه تکانه نیاز داریم با تبدیل فضای     3 بعدی به فضای 6N بعدی می توان با تعریف نقطه ای در این فضا ( نقطه معرف ) میکروحالت سیستم را توصیف کرد از این فضا ی 6N  بعدی تحت عنوان فضای فاز تعبیر می شود.

 

 

مفهوم میانگین گیری انسامبلی

اگر با سیستم های ایستایی سروکار داشته باشیم (که چگالی آنها تابعیت زمانی ندارد)میانگین یک کمیت فیزیکی نیز تابعیت زمانی نخواهد داشت لذا می توان میانگین زمانی  این کمیت را در بازه زمانی دلخواه محاسبه کرد واز آنجا که این دو میانگین از هم مستقل هستند می توان ترتیب آنها را عوض کرد .از طرفی میانگین انسامبلی روی تمام حالات مجاز سیستم محاسبه می گردد لذا باید میانگین زمانی در بازه ای انجام پذیرد که سیستم به تمام حالات مجاز وارد شده باشد که چون این امر در زمانهای به اندازه کافی طولانی محقق می گردد می توان مقدار انتظاری یک کمیت را به عنوان میانگین گیری طولانی مدت از کمیت در نظر گرفت که همان مقداری است که از کمیت مذکور بصورت تجربی حاصل می گردد البته باید توجه داشت که سیستم مورد نظر باید     دراثر گذشت زمان به تمام حالات وارد شود یعنی سیستم آشوبی باشد.