پاورپوینت مطالعه طيف اتم هايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند

پاورپوینت مطالعه طيف اتم هايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند

پاورپوینت مطالعه طيف اتم هايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 37

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

تجزیه و تحلیل حالتهای اتمی با چندین الکترون کار پیچیده ای است.

بر همکنش ها موجود:

 

بین الکترونها و هسته ، بین تک تک الکترونها با یکدیگر ، بین اندازه حرکت مداری و اسپینی الکترون ،

بر همکنش اسپینی  بین الکترونهای مختلف.

 

مثال 1: آرايش لايه هاي انرژي مربوط به ساختمان اتم دوالكتروني SP را ازدو روش جفت شدگي بيابيد . وسطوح انرژي بدست آمده را نامگذاري كرده وبا رسم دياگرام ،آنهارانشان دهيد .

مثال 2: ساختمان سه الكتروني      SPP رابيابيد

مثال 3: كليه حالات ممكنه سطوح انرژي براي الكترونها، ff , dd ,pf ,pd راهمراه با نامگذاري وبا توجه به هردو روش جفت شدگي بيابيد. ونتايج را با هم مقايسه كنيد .

مثال 4: مقايسه نظريه بوهر و نظريه مدرن ساختمان الكتروني ، براي اتم هيدروژن

مثال 5: مراحل مثال 4 رابراي خط دوم سري بالمر در طيف اتم هيدروژن تكراركنيد

تمرين 1: مثال 4 و5 را براي سري ليمان تكرار نموده ، بيان كنيد يك خط طيفي ، به چند خط دراثرنظريه مدرن تبديل مي شود ؟

تمرين 2: دوخط زرد تفكيك شده درطيف اتم سديم را كه درآزمايشگاه ملاحظه نموده ايد

با توجه به ساختمان اين عنصرومطالب ارائه شده تاكنون ، چگونه نامگذاري مي كنيد ؟