پاورپوینت نکته های مهم ریاضی دوره راهنمایی

پاورپوینت نکته های مهم ریاضی دوره راهنمایی

پاورپوینت نکته های مهم ریاضی دوره راهنمایی

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 73

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

 

 136- نقطه و دایره نسبت به هم سه حالت دارند:

   1) نقطه داخل دایره است که در این صورت فاصلۀ نقطه تا مرکز دایره از شعاع کوچکتر است.

   2) نقطه روی دایره است که در این صورت فاصلۀ نقطه تا مرکز دایره با شعاع مساوی است.

   3)  نقطه خارج دایره است که در این صورت فاصلۀ نقطه، تا مرکز دایره از شعاع بزرگتر است.

 

137- خط و دایره نسبت به هم سه حالت دارند:

   1) خط دایره را در دو نقطه قطع می کند که در این صورت فاصله خط تا مرکز دایره از شعاع کوچکتر است.

   2) خط بر دایره مماس است که در این صورت فاصله خط تا مرکز دایره با شعاع مساوی است.

   3) خط در خارج دایره است که در این صورت فاصله خط تا مرکز دایره از شعاع  بزرگتر است.