پاورپوینت آناليز رياضي 2

پاورپوینت آناليز رياضي 2

پاورپوینت آناليز رياضي 2

 

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 282
 
قسمتی از پاورپوینت :
 
 
هدف هاي كلي
در اين درس انتگرالهاي ريمان استيلتيس به عنوان تعميم انتگرال ريمان ارايه ميشود.
انتگرالهاي ناسره و توابع با تغيير كراندار از ديگر موضوعات اين درس مي باشد.
دنباله ها وسري هاي توابع وبررسي خواص آنها وسپس مطالعه سري هاي فوريه وسري هاي  تواني وتوابع خاص مانند تابع گاما از ديگر موضوعات مورد مطالعه اين درس مي باشد.
هدف هاي رفتاري
پس از مطالعه اين فصل بايد بتوانيد

        1 ‌. يك افراز براي بازه  [a  b]  را تعريف نماييد
‌        2. مجموع هاي بالايي و پاييني يك تابع    روي [a  b] را تعريف نماييد
‌‌‌        3. انتگرالهاي بالايي و پاييني براي يك تابع را روي يك بازه تعريف نماييد
‌        4. انتگرال ريمان استيليتيس يك تابع روي يك بازه [a  b] را تعريف نماييد .

 

        5.شرط ريمان را براي يك تابع روي يك بازه تعريف نماييد.
        6.خواص انتگرال ريمان استيليتيس را بيان و اثبات نماييد.
        7.رابطه انتگرال پذيري ريمان ايتيليتيس را با مشتق پذيري بيان كنيد .
        8.قضاياي اساسي براي انتگرال ريمان استيليتيس را بيان كنيد .
        9.انتگرال گيري به روش جز به جز را انجام دهيد.