پاورپوینت جمعيت شناسي

پاورپوینت جمعيت شناسي

پاورپوینت جمعيت شناسي

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 103

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

جمعیّت  منبع تولید و عامل مصرف

‏جمعیت هر کشور مهمترین سرمایه آن کشور را تشکیل می دهد. بیش از دو قرن پیش - اقتصاددانی دانمارکی بنام فرید ریش لوتکن در باره اهمیّت جمعیت چنین  نوشت:

«به عقیده من یک کشور

 هیچوقت نمی تواندجمعیت زیادی دا شته باشد. مردم و تعداد بیشتر آنها، بزرگترین و باشکوه ترین ثروتی هستند که باکمک آن می توان به همه ثروتهای دیگر دست یافت»

 

در عصر حاضر

‏اقتصاددانی آمریکائی بنام جولیان سایمون درکتابی با عنوان «منبع غائی» ( 1981 ‏) نوشته ‏است:

««منبع غائی مردم هستند، مرد می با مهارت، پرنشاط و امیدوار که اراده و قدرت بصیرت و تخیل خود را در راه سود رساندن به خود و بناچار همه ما بکار می بندند.

 

•خاصیّت و توانائی تولید و آفرینندگی ،عامل مصرف