پاورپوینت مقدمه اي بر رسانايي گرما

پاورپوینت مقدمه اي بر رسانايي گرما

پاورپوینت مقدمه اي بر رسانايي گرما

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 25

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

1- ديواره ساده :

فرض كنيد  دو طرف يك ديوار  داراي درجه حرارت متفاوتي باشد

 در شكل روبرو حرارت از سمت زياد به كم خود به خود در حال حركت خواهد بود و تغييرات خطي مي باشد و علت آن اين است كه ضريب انتقال حرارت يعني K  مقدار ثابتي است و اگر K    تغيير كند ، تغييرات ، تغييرات سهموي خواهد بود .     

 

 

ضريب هدايت حرارتي (k)

يك خاصيت مهم اجسام مي باشد. kي زياد يعني اينكه جسم رساناي بسيار خوبي مي باشد ، و   k  ي كم يعني جسم عايق مي باشد . 

1- جامدات :

انرژي حرارتي منتقل شده در جامدات توسط الكترون آزاد صورت مي گيرد و انرژي از ناحيه اي با حرارت بيشتر به ناحيه اي با حرارت كمتر حركت مي كند .

 

2- مايعات :

نيروي بين مولكولي يا نيروهاي واندروالس تاثير بسيار زيادي بر مايعات دارد و همچنين فاصله

مولكولها در مايعات بيشتر از جامدات مي باشد ، در نتيجه مقدار ضريب هدايت حرارتي ، نسبتا كم مي باشد( نسبت به جامدات )

 

3-گازها :

براي گازها ضريب هدايت يا k بستگي شديد به درجه حرارت دارد و از رابطه زير پيروي مي كند .