فرمول تولید محلول شیشه شور ضد یخ خودرو 2

فرمول تولید محلول شیشه شور ضد یخ خودرو 2

فرمول تولید محلول شیشه شور ضد یخ خودرو 2

این فرمول برای ساخت محلول شیشه شور خودرو مخصوص مستان کاربرد دارد

 این شیشه شور ضمن دارا بودن قدرت پاک کنندگی عالی  یخ و برف روی شیشه را ذوب نموده و خود تا 30 درجه زیر صفر یخ نمی زند

 لین فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است.