پاورپوینت ریاضی سال سوم راهنمایی بخش هندسه 2 (رابطه ی فیثاغورس)

پاورپوینت ریاضی سال سوم راهنمایی بخش هندسه 2 (رابطه ی فیثاغورس)

پاورپوینت ریاضی سال سوم راهنمایی بخش هندسه 2 (رابطه ی فیثاغورس)

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:88 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

پاسخ :

در مثلث  AOBزاویه ی O مرکزی است .پس انرازه ی آن دو

برابر اندازه ی کمان روبرویش است.در نتیجه اندازه ی آن 90 است .

 پس این مثلث قائم الزاویه است . در ضمن  دو ضلع این مثلث

شعاع های دایره اند .پس با هم برابرند یعنی متساوی الساقین نیز

 است.

 

فهرست مطالب واسلایدها:

نگاهی بر آنچه از مثلث ها میدانیم

انواع مثلث

مثلث مختلف الاضلاع مثلثی  است که

مثلث قائم الزاویه

کاوش

اکتشاف

استفاده از رابطه ی  فیثاغورس