گزارش کارآموزی رشته صنایع غذایی باعنوان كارخانه آرد زاودي بندرتركمن

گزارش کارآموزی رشته صنایع غذایی باعنوان كارخانه آرد زاودي بندرتركمن

گزارش کارآموزی رشته صنایع غذایی باعنوان كارخانه آرد زاودي بندرتركمن

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش     تعداد صفحات: 46


بخشی از متن :

 

 

فهرست مطالب

3-1-تاريخچه و معرفي كارخانه ي آرد زاودي.. 1

3-2-غلات: 1

3-2-1-گندم: 1

3-2-2-مشخصات فيزيكي دانه گندم. 2

3-2-3-عوامل موثر در كيفيت گندم. 3

3-2-3-1-عوامل فيزيكي موثر در كيفيت گندم. 3

3-2-3-2-عوامل شيميايي موثر در كيفيت گندم: 4

3-2-4-تركيبات گندم. 4

3-2-5-نگهداري گندم: 7

3-2-6-كيفيت گندم هاي ايران: 8

3-3-تكنولوژي آسياب گندم. 8

3-3-2-فن آوري آسياب كردن گندم و مراحل توليد آرد: 9

3-3-2-1-تميز كردن گندم: 9

3-3-2-2-مشروط كردن گندم : 12

3-3-2-2-1-روش هاي مشروط كردن.. 13

3-3-2-3-مراحل مختل فرآيند آسياب كردن.. 15

3-3-2-3-1-سيستم آسياب هاي غلطكي.. 15

3-3-2-4-نگهداري آرد گندم. 19

3-4-آرد گندم. 20

3-4-1-مواد افزودني به آرد. 20

3-4-2-استفاده از روشهاي فيزيكي براي اصلاح آرد. 22

3-4-3-عوامل موثر در كيفيت آرد. 23

3-5-تاسيسات و تجهيزات كارخانه آرد. 26

3-5-1-طراحي كارخانه آرد. 26

3-5-2-انبار كارخانه: 30

3-5-2-1-تعريف انبار و نقش آن.. 30

3-5-2-2-انواع انبار: 30

3-5-2-3-انبار گندم: 30

3-5-2-4-انبار آرد: 33

3-7-نتيجه گيري.. 39

3-8-جداول: 40

3-9- منابع و ماخذ.. 42


 

تاريخچه و معرفي كارخانه ي آرد زاودي

كارخانه آرد زاودي در سال 1369 تاسيس شده است بخش اعظم فعاليت اين كارخانه مربوط به توليد آرد مي باشد كه با استفاده از دستگاههاي پيشرفته تبديل گندم به آرد صورت مي گيرد . محصولات توليدي اين كارخانه شامل آرد و سبوس مي باشد.

شايان ذكر است كارخانه آرد زاودي در شهرستان بندر تركمن خيابان جمهوري اسلامي ابتداي خيابان نامي واقع شده است.

3-2-غلات:

غلات شامل گندم ،جو، ذرت، برنج ارزان، سويا ، جاودار، يولاف، سور گوم مي باشد قسمت اعظم غلات توليد شده براي تامين غذاي انسان مصرف مي شود و مابقي به مصرف خوراك دام مي رسد. مصرف صنعتي غلات در مقايسه با مصرف تغذيه أي آن به مراتب كمتر است. مقدار مصرف غلات در هر منطقه أي متفاوت مي باشد كه مصرف غلات به عادات غذايي مردم و بخصوص به درآمد سرانه بستگي دارد يعني هر چه قدر درآمد سرانه (وضعيت مالي) بالاتر باشد مصرف غلات كمتر مي گردد. طبق هرم انرژي وزارت بهداشت و كشاورزي آمريكا 40 درصد انرژي دريافتي بدن از نان و فرآورده هاي غلات، محصولات خميري (مانند ماكاروني) و برنج تامين مي شود. غلات و (كربو هيدرات ها) در رژيم غذايي انسان نقش بسزايي دارند. (يك گرم كربو هيدرات چهار كيلو كالري انرژي توليد مي كند.) قسمت اعظم توليد غله مربوط به گندم است كه از آن آرد براي توليد نان و فرآورده هاي ديگر حاصل مي شود.

3-2-1-گندم:

گندم جزء گياهان گلدار زير شاخه نهان دانه گان، در رده گياهان تك لپه اي، در را سته گلومي فلورا در تيره يا فاميل GRAMMINEGE يا POACEAE و جنس TRITICUM است . از بين 3000 گونه ي شناخته شده گندم سه گونه در تجارت بين المللي داراي اهميت بيشتري مي باشد كه هر سه از جنس تريتيكوم هستند و عبارتند از: تريتيگوم و وگلارمهم ترين گندم مورد استفاده آسياب داران براي توليد آرد مناسب جهت توليد نان است. تريتيكوم ديو روم مناسب ترين گونه گندم براي توليد ماكاروني است. تريتيكوم ، كمپكتوم داراي پروتئين كمتري بوده و در فرآورده هاي قنادي و بيسكويت به كار مي رود.