گزارش کارآموزی كنترل كيفيت (M.S.A, S.P.C) در شرکت صنعتی مددرویان

گزارش کارآموزی كنترل كيفيت (M.S.A, S.P.C) در شرکت صنعتی مددرویان

گزارش کارآموزی كنترل كيفيت (M.S.A, S.P.C) در شرکت صنعتی مددرویان

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش    تعداد صفحات: 52


بخشی از متن :

 

 

فهرست مطالب پروژه :

 • مقدمه
 • معرفي محل كارآموزي
 • چارت سازماني مشاغل كارخانه
 • جانمائي كارخانه
 • تجزيه و تحليل سيستمهاي اندازه گيري (MSA)
 • توانايي ابزار اندازه گيري (Cg, Cgk)
 • تعيين ثبات (Stability)
 • تعيين ارتباط خطي (Linearity)
 • روش محاسبه ارتباط خطي
 • آناليز سيستمهاي اندازه گيري داده‌هاي كمي
  • تكرار پذيري
  • تكثير پذيري
  • ترسيم نمودار دامنه (R) و محاسبه تكرار پذيري
  • ترسيم نمودار ميانگين و محاسبه وتكثير پذيري
  • تحليل نمودار دامنه (R)
  • تحليل نمودار ميانگين
  • شاخص R & R%
  • مقادير RF
  • نوسانات قطعه به قطعه (PV)
  • قدرت تفكيك
   • آناليز سيستمهاي اندازه گيري داده‌هاي وصفي
  • نمونه برداري داده‌هاي وصفي
   • كنترل فرآيند آماري (P.C)
   • ابزارهاي هفتگانه SPC
   • اصول آماري نمودارهاي كنترل  
   • اصول آماري نمودارهاي كنترل R
   • حالتهاي خارج از كنترل  
   • چگونگي شروع برنامه SPC
   • حالتهاي خارج از كنترل R
   • مواقع استفاده از نمودار  
   • تفسير نمودار
   • نمودارهاي كنترلي داده‌هاي وصفي
   • نمودار كنترلي NP
   • نمودار كنترلي C
   • مثالها
  • توانايي ابزار اندازه گيري (Cg, Cgk)
  • تعيين ثبات (Stability)
  • تعيين ارتباط خطي (Linearity)
  • آناليز سيستمهاي اندازه گيري داده‌هاي كمي
  • آناليز سيستمهاي اندازه گيري داده‌هاي وصفي
  • نمودارهاي كنترل
   • گزارش كارآموزي
   • پايان


معرفي محل كارآموزي

شركت صنعتي مددرويان در آدرس ميدان بسيج، جاده خاوران كيلومتر 46، شهرك صنعتي عباس آباد، خيابان خليج فارس، خيابان آبنوس، نبش تقاطع چهارم واقع شده است.

مساحت زمين شركت 13 هكتار است كه سالنهاي توليد و مونتاژ هر كدام 22000 متر مربع مساحت دارند.

ابتداي شروع فعاليت آن به سال 1360 مي‌رسد و آقايان علي خندان و عزيز ا.. لواساني مديران شركت مي‌باشند.

همچنين شركت گواهينامه A ساپكو را دارا و همچنين گواهينامه QM2000 – IS0100-2002, IS09001 در اختيار دارد.

پرسنل شاغل در آن شامل : 170 نفر اپراتور 12 نفر كنترل كيفيت 5 نفر تداركات،  نفر فني مهندسي، 6 نفر برنامه ريزي و 11 نفر نفر امور مالي مي‌باشد.

فعاليت عمده اين شركت توليد جكهاي پيكان، پرايد، پژو، مزدا و غيره ... مي‌باشد و همچنين توليد قطعات مورد نياز خودرو مانند : حافظ ستون پرايد، لولاي درب موتور سمند، ميله در موتور مزدا، براكت چراغ پرايد، لوله بوستر نيسان و درب باك پرايد. در اين شركت انجام مي‌شود و ظرفيت توليد انواع جك 1 ميليون عدد و واشر مندل 100 هزار و براكت چراغ 100 هزار عدد در سال مي‌باشد.

برخي از دستگاه‌هاي مورد استفاده در اين شركت را مي‌توان به ترتيب ذيل نام برد :

پرس ضربه‌اي از 6 الي 120 تن 17 عدد ـ پرس هيدروليك 60 و 120 تن هر كدام يك عدد دستگاه رولينگ: 2 عدد ـ دريل 4 عدد ـ پرس جوش 2 عدد ـ دستگاه تراش 3 عدد ـ دستگاه تراپل 1 عدد ـ پرچ دستي 4 عدد ـ جوش CO2 ـ خط شستشو با 5 حوضچه ـ دستگاه رنگ الكترواستاتيك