پاورپوینت پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست

پاورپوینت پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست

پاورپوینت پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 32

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

آيين نامه راه‌اندازي مركز درمان سوء مصرف مواد

ماده 1- مركز درمان سوءمصرف مواد (كه منبعد در اين آييننامه مركز ناميده خواهد شد): به مركزي اطلاق ميگردد كه امكانات ارائه خدمات درماني سمزدائي و خدمات پيشگيري از عود و درمانهاي غيرداروئي و درصورت اخذ مجوز واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست، درمان سمزدائي و نگهدارنده (طولانيمدت) را با داروي آگونيست افيوني براي درمان سرپائي معتادان دارا باشد. كليه اين خدمات بايد منطبق با پروتكل درمان سوءمصرف مواد (كه توسط معاونت سلامت ابلاغ ميگردد) باشد.

ماده 2- واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست (كه منبعد در اين آيين نامه واحد ناميده خواهد شد): زير مجموعه مركز بوده و تحت نظر پرسنل درماني، درمان سمزدايي و درمان نگاهدارنده با داروهاي آگونيست افيوني را ارائه ميدهد.

ماده 4- الف- سمزدائي (بازگيري): به مجموعه اقدامات درماني بمنظور رفع وابستگي فيزيكي به مواد اعتيادآور گفته ميشود.

ماده 5- پيشگيري ازعود: به مجموعه اقدامات داروئي و غيرداروئي جهت پيشگيري از مصرف مجدد مواد اعتيادآور اطلاق ميشود.

ماده 6- درمان نگهدارنده (جايگزين): به درمان طولانيمدت (بيشتر از 6 ماه) با داروهاي شبهافيوني گفته ميشود كه بعضاً سالها بطول ميانجامد و هدف آن جلوگيري از مصرف غيرقانوني مواد افيوني  توسط بيمار ميباشد.

 

 

—سازمانها و ارگانهای دخیل در امر مبارزه با معضل اعتیاد