پاورپوینت بيماري هاي خونريزي دهنده

پاورپوینت بيماري هاي خونريزي دهنده

پاورپوینت بيماري هاي خونريزي دهنده

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 17

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

 

بيماريهاي خونريزي دهنده :

ارزيابي بيمار با اختلالات خونريزي دهنده :

1-شرح حال دقيق ( سابقه شخصي وخانوادگي )

2-معاينه فيزيكي

3-تستهاي آزمايشگاهي  شامل :

الف – Bleeding time  

- بررسي عملكرد پلاكت و واكنش متقابل با ديواره عروقي

- بستن كاف تا 40mm.Hg  وايجاد برش بر روي بازو وخشك كردن
 آن هر s 30

- مقدار طبيعي 8-4 دقيقه

 - افزايش آن در كاهش پلاكت كمتر از 000/100 يا اختلال عملكرد

ب- PTT ( Activated partial thromboplasmin time )

- بررسي مسير داخلي

- عدم بررسي فاكتور XIII  و VII

يك فعال كننده تماس در حضور كلسيم و فسفوليپيد به كار مي رود .

 

ج- PT  (Prothrombin    time  )

- بررسي مسير خارجي

- بوسيله فاكتور بافتي در حضور يون كلسيم

- طبيعي : در حد s 13-10

TT ( Thrombin time  )

- بررسي تبديل فيبرينوژن ( كاهش فيبرينوژن يا اختلال عملكرد )

-زمان طبيعي : s 15-11

-اختلال در مصرف داروي هپارين

ذ- ( Reptilase time )

استفاده از snake  -براي شروع انعقاد فيبرينوژن

- عدم تاثير هپارين بر تست

 

كمبود فيبرينوژن

1- اتوزوم مغلوب

2- بندرت با همارتروز – بدون خونريزي مكرر

3- نوزاد مبتلا در زمان تولد با خون ريزي گوارشي يا هماتوم ظاهر مي شود .

 4-PTT-PT  و TT  طولاني

5- درمان: FFP يا كرايوپرسي پيتت نيمه عمر 4-2 روز